website creation software
Mobirise

Expertiza în accesarea Fondurilor Structurale

Confima România se concentrează asupra modalităţilor de finanţare din fonduri structurale europene, beneficiind din plin de experienţa de succes în acest domeniu a firmei Confima (Republica Cehă).

Suntem capabili să găsim cele mai complete, rapide, precise şi eficiente informaţii despre sistemul de finanţare din fonduri structurale în România, într-un mod care aduce cele mai bune rezultate pentru clientii noştri, bazate pe abordări individuale.

Echipa noastră este alcătuită din consultanţi români şi cehi cu o experienţă îndelungată în accesarea Fondurilor Structurale - au procesat cu succes peste 120 de cereri de finanţare.

Proiectele derulate în prezent de Confima România sunt de acoperire naţională, pentru care elaborează cereri de finanţare, oferind consultanţă în implementarea şi monitorizarea proiectelor, în principal din domeniile:

1. Creşterea competitivităţii, inovare, transfer tehnologic în întreprinderi

Tipuri de proiecte de investiţii:

 • consolidarea şi modernizarea facilităţilor de producţie prin investiţii tangibile şi intangibile (inclusiv noi tehnologii, echipamente, instalatii, aparatură, dar şi achiziţionarea de tehnologii, brevete, mărci, licenţe, know-how şi dezvoltarea de software-uri specifice, necesare proiectului de investiţie);
 • implementarea standardelor europene (e.g. sisteme de management al calităţii, de mediu, etichetarea eco a produselor etc);
 • accesul pe noi pieţe şi internaţionalizarea (acces la reţele de afaceri, susţinerea participării la târguri şi expoziţii internaţionale, sprijinirea misiunilor economice etc);
 • crearea şi echiparea centrelor/departamentelor/laboratoarelor de cercetare-dezvoltare (inclusiv prin achiziţionarea de clădiri şi terenuri aferente, de noi instrumente şi echipamente);
 • proiecte de dezvoltare inovativă a întreprinderilor pe baza implementării unui rezultat obţinut dintr-un proiect de cercetare, a unui brevet sau a aplicării unei alte forme de proprietate industrială;
 • achiziţionarea de know-how şi noi tehnologii pentru fabricarea produselor inovatoare, cu valoarea adăugată sporită;
 • creşterea eficienţei energetice prin achiziţionarea de instalaţii/echipamente (compresoare de aer, pompe, instalaţii/echipamente/sisteme de ventilaţie, sisteme de încălzire/răcire, boilere, arzătoare, schimbătoare de caldură, convertoare de frecvenţă, sisteme integrate de management al consumului de energie şi altele) prin modernizarea centralelor de cogenerare sau construirea unora noi, precum şi construcţii aferente procesului industrial care face obiectul proiectului;
 • crearea şi dezvoltarea platformelor industriale, a parcurilor tehnologice şi ştiinţifice, a incubatoarelor de afaceri precum şi a centrelor de transfer tehnologic;
 • cooperarea regională, inter-regională sau internaţională.
 • modernizarea utilajelor în vederea implementării de proceduri inovatoare de fabricaţie;
 • creşterea eficienţei proceselor organizaţionale şi cooperării cu institutele de cercetare - dezvoltare;
 • realizarea de proiecte în vederea protejării drepturilor de proprietate industrială (brevete, design industrial, mărci) sau a achiziţionării licenţelor necesare;

2. Dezvoltarea resurselor umane din întreprinderi, instituţii publice şi organizaţii non-profit

Tipuri de proiecte în domeniul Dezvoltării Resurselor Umane:

 • construcţia/reconstrucţia facilităţilor de training sau de formare profesională (inclusiv echipamente şi/sau programe educaţionale);
 • lărgirea ariei şi ridicarea nivelului de calificare (cunoştinţe generale şi expertiză), recalificarea personalului (e.g. în cazul restructurării întreprinderilor, stabilirii de noi standarde de şcolarizare a personalului) sau realizarea ataşamentului salariaţilor;
 • pregătirea, dezvoltarea şi inovarea sistemelor de formare profesională şi training, în relaţie cu schema creşterii de personal;
 • implementarea de noi programe de formare profesională şi training;
 • inovarea/crearea de noi metodologii şi instrumente pentru programele de formare profesională şi training (inclusiv testele pilot aferente acestora);
 • pregătirea profesională şi training-ul formatorilor, metodiştilor şi consultanţilor din cadrul organizaţiilor beneficiare de grant şi, eventual, a partenerilor acestora;
 • crearea sistemului şi a strategiei de formare profesională şi de training;
 • crearea şi implementarea de metode inovatoare şi mai productive de organizare a muncii.

© Copyright CONFIMA - Toate drepturile rezervate.