European Union Romanian Government Structural Instruments in Romania
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
Investiţii pentru viitorul dumneavoastră
Conexiunea la internet o fereastră către viitor
Cod SMIS: 41263
Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
NEWSLETTER:
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Servicii

Oferim următoarele servicii orientate individual

Audit pentru granturi şi procesarea completă a dosarelor de finanțare

 • găsirea granturilor ce se pretează planului de proiect;
 • sistenţă în elaborarea planului de finanţare;
 • consultarea continuă cu autoritatea care administrează grantul;
 • procesarea completă a cererii de finanţare pentru obţinerea de fonduri nerambursabile, inclusiv a anexelor obligatorii (e.g. studii de fezabilitate, întocmirea bugetului proiectului).

Management şi administrare de proiect

 • consultarea continuă cu unităţile de implementare;
 • asistenţă în implementarea proiectului;
 • supervizarea şi/sau managementul realizării proiectului;
 • pregătirea rapoartelor de monitorizare incluzând consultări cu autorităţile competente;
 • pregătirea raportului final.

Servicii complementare

 • consultare externă în legătura cu anexele suplimentare obligatorii;
 • revizuirea cererii de grant;
 • consiliere externă în pregătirea rapoartelor de monitorizare;
 • procesarea de studii, analize financiare, business planuri;
 • consiliere tehnică complexă;
 • pregătirea şi realizarea procedurilor de achiziţii publice;
 • proiecte de formare pentru managementul companiilor mari şi mijlocii; 
 • design-ul programelor de formare profesională;
 • alte servicii suplimentare, în funcţie de nevoile clientului.
Copyright 2008-2013 Confima Romania s.r.l.
Calea Văcăreşti Nr. 252-254, et.3, Bucureşti, sector 4