Mobirise
Mobirise

Despre noi

Confima România dispune de o echipă de profesionişti formată atât din angajaţi permanenţi, cât şi din colaboratori externi/asociaţi specialişti în diverse domenii.
Consultanţii din cadrul Confima România deţin o bogată experienţă în domeniul comercial de afaceri, combinată cu o vastă experienţă în elaborarea proiectelor de finanţare din Fonduri de preaderare şi Fonduri Structurale ale UE. Echipa este consolidată de experinţa şi know-how-ul Confima (Cehia).
În cele mai multe dintre cazuri, compania noastră colaborează cu profesionişti recunoscuţi, cu o largă experienţă în domeniul autorităţilor publice româneşti, în vederea obţinerii celor mai noi informaţii şi pentru a oferi cele mai bune soluţii de finanţare din fonduri structurale, personalizate, adaptate la nevoile clientului.

Profilul teamleader-ilor şi consultanţilor

Petr Bulušek – CEO Confima

Absolvent al Facultăţii de Business Administration din cadrul Universităţii Economice din Praga, specialitatea Business Administration & Management. Înainte de a crea Confima în anul 2000, de-a lungul a multor ani s-a ocupat cu managementul întreprinderii, sisteme informatice pentru întreprinderi, economia întreprinderii şi finanţarea proiectelor, din care, timp de doi ani (1995-1997), a lucrat la Banca Comercială (membră a Group Societe Generale) ca specialist în pieţele financiare şi de capital şi trei ani ca manager din eşalonul superior al conducerii Olympik Holding SA, participând la restructurarea extensivă a holdingului format din firme cu o cifră anuală de afaceri de sute de milioane de CZK.
Pe parcursul aceleiaşi perioade, a căpătat experienţă în domeniul educaţiei, în cadrul Universităţii Economice din Praga, participând la diverse cercetări economice şi, în calitate de co-autor, la elaborarea câtorva publicaţii educative în domeniul managementului corporativ.
Deţine o experienţă vastă în pregătirea şi realizarea proiectelor finanţate din surse publice, inclusiv în domeniul transferului tehnologic.
Este preşedintele unei Societătii Civile – Centrul de Contracte de Cercetare. Acest centru a fost finanţat din Fonduri Structurale, fiind capabil să acţioneze ca un catalizator, intermediator de contracte între unităţile de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi. Partenerii acestui proiect sunt Institutul Naţional Economic Ceh din cadrul Academiei de Ştiinţe a Cehiei, Charles University din Praga şi Asociaţia Cehă a IMM-urilor.

Dr. Cristina Voicu – Director Confima România

Absolventă a Facultăţii de Management din cadrul Academiei de Studii Economice – Bucureşti, specialitatea Management Industrial, deţine o diplomă de Master în Managementul Firmei – ASE Bucureşti şi titlul de Doctor în Economie - Academia Româna. De-a lungul perioadei de studii a beneficiat de burse internaţionale oferite, printre alţii, de FMI, Banca Mondială şi OECD.
Activitatea profesională şi-a desfăşurat-o pe parcursul a mai multor ani ca cercetător în domeniul Managementului Industrial la Institutul Naţional de Cercetări Economice din cadrul Academiei Române, unde a participat la elaborarea unor studii importante pentru economia românească precum: piaţa de capital (drepturile acţionariatului minoritar, provocările guvernanţei corporatiste), dimensiunea întreprinderilor industriale (promovarea concurenţei), utilităţile publice (crearea pieţelor contestabile), reproiectarea structurii organizatorice a Romgaz etc.
După această perioadă, a participat, în calitate de Expert Local, la Proiectul Phare RO 01.06.02 „Develop an operational National Institute of Public Administration capable of educating competent civil servants“ iar, ulterior, timp de trei ani, a realizat start-up-uri de filiale de multinaţionale.
Autoare a unei cărţi şi a mai multor articole în domeniul managementului.

Dorian Vorel – Senior Consultant

Absolvent al Facultății de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice - București, specializarea Tranzacții Internaționale, deține o diplomă de Master în Managementul Afacerilor Europene - Școala Națională de Administrație (ENA), Franța și Master în Dezvoltare locală a universităților din Trento și Bolzano (Italia). De-a lungul perioadei de studii a beneficiat de burse internaționale oferite prin programul TEMUS.
Și-a început cariera pe piața de capital ca angajat al SC Pact Invest SA care administra Fondul Național RETCOM și apoi a lucrat timp de 2 ani la Fondul Proprietății de Stat (actualul AVAS) București.
Are o experiență de peste 11 ani în dezvoltare regională și gestionarea fondurilor europene, lucrând pe rând la Agenția Națională pentru Dezvolare Regională, Ministerul Dezvoltării și Prognozei, Ministerul Integrării Europene, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului.
A elaborat peste 165 de cereri de finanțare pentru diferite entități, având o vastă experiență în implementarea contractelor de finanțare.

Sorin Stănescu - Financial Consultant

Absolvent al Facultăţii de Studii Economice, București, România și Certified General Accounting - Program - Toronto, Canada, membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din România, al Certified General Contabilite corp de Canada (CGA Canada este un membru cu drepturi depline al International Standards Accounting Committee), CECCAR (Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România).
Are peste 30 de ani de experiență și expertiză, (Canada și România) în: planificare financiară și analiză generală, contabilitate corporatistă și raportare de audit (control intern și de conformitate), auditare a fondurilor UE, bugetare și prognoză (de capital și operașiuni), planificarea impozitelor și respectarea Investor Relations Management Information Systems Management, Analiza de proiect comercial de credit, de gestionare a activelor de management la nivel mondial de cumpărare de companie, Formarea / Start-up-uri, studii de fezabilitate, studii de cercetare a pieței.

Claudia Hutină – Consultant

Absolventă a Facultăţii de Sociologie, Psihologie şi Pedagogie, precum şi a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, deţine o diplomă de studii postuniversitare în Drept European Comunitar.
Şi-a început cariera în domeniul dezvoltării resurselor umane şi al formării profesionale, dezvoltând şi furnizând programe de formare profesională.
În cadrul companiei DHL România, pe lângă programele de formare profesională, a coordonat şi proiecte de dezvoltare a resurselor umane: recrutare, evaluare, dezvoltare a carierei.
A activat apoi ca Training Manager în cadrul proiectului PHARE “Develop an operational National Institute of Public Administration capable of educating competent civil servants”, al cărui beneficiar a fost Institutul Naţional de Administraţie. În cadrul aceleaşi instituţii a coordonat departamentul de formare a funcţionarilor publici.
Ulterior, şi-a dezvoltat cariera în domeniul avocaturii, specializându-se în drept civil şi de afaceri. În cadrul Confima România asigură interfaţa cu autorităţile şi clienţii companiei din punctul de vedere al legalităţii procedurilor, oferind asistenţă juridică în cadrul proiectelor derulate de companie.

Felix Istrătescu – Consultant

După absolvirea Facultăţii de Management Turistic şi Comercial – Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, a urmat studiile postuniversitare ale Şcolii Naţionale de Studii Administrative şi Politice în domeniul Comunicării şi al Relaţiilor Publice.
În carieră s-a orientat spre domeniul marketing, lucrând ca secretar de redacţie la Civio Reviste Specializate şi, ulterior, ca Director de Marketing al firmei de publicitate Magritte.
În cadrul Confima România desfăşoară activităţi de marketing şi PR, participând, totodată, şi la pregătirea şi procesarea proiectelor finanţate din fonduri structurale.

© Copyright CONFIMA - Toate drepturile rezervate.